Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 3/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST3500312CS cho anh Công(o947004799). Nguyên nhân hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *