Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 vào ngày 21/05/2016. Ổ cứng của khách hàng có hiện tượng không hoạt động. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân hỏng đầu từ. Anh Thạch – 0919251018 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi.

Cứu dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *