Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất phân vùng và ổ bị Bad Sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất phân vùng và ổ bị Bad Sector
Rate this post

– Ngày 14/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Tuấn (O904161258). Mất phân vùng ổ bị Bad Sector. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *