Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất phân vùng và ổ bị Bad Sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất phân vùng và ổ bị Bad Sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất phân vùng và ổ bị Bad Sector
Rate this post

– Ngày 14/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Tuấn(O904161258). Mất phân vùng ổ bị Bad Sector. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *