Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất phân vùng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất phân vùng
Rate this post

– Ngày 19/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Cường(O936118020). Mất hết các phân vùng. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *