Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 18/10/16  cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.10 80GB cho chị Hà (O926172579). Khách hàng mang ổ đến trong tình ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ ngay trong ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *