Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 22/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB 7200.10 cho Khách hàng(O948977246).  Nguyên nhân đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *