Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cháy mạch cháy đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cháy mạch cháy đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cháy mạch cháy đầu đọc
Rate this post

Ngày 12/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Quyền_0914939995. Ổ cứng Seagate 160Gb cháy mạch, cháy đầu đọc.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *