Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB cho anh Hùng (o985133622) ngày 5/7/2016. Ổ cứng mang đến trong tình trạng ổ cứng không nhận. Chúng tôi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Dữ liệu đã được phục hồi toàn bộ cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu Seagate 250GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *