Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB cho anh Hùng (o985133622) ngày 5/7/2016. Ổ cứng mang đến trong tình trạng ổ cứng không nhận. Chúng tôi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Dữ liệu đã được phục hồi toàn bộ cho khách hàng sau 1 ngày.
cứu dữ liệu Seagate 250GB

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *