Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm
Rate this post

Ổ cứng Seagate 320GB được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do khách hàng ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu ổ D. Khách hàng đã chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Ngày 02/04/2016 cứu dữ liệu  ổ cứng Seagate cho anh Cường – 0904563030. Sau 24h làm việc toàn bộ dữ liệu đã bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *