Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng 1/2 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng 1/2 đầu từ
Rate this post

Tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu 1/2 đầu từ. Ngày 18/05/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB cho anh Phúc – 0987577938. Đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *