Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng cơ đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng cơ đã can thiệp
Rate this post

Ngày 08/01/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho chị Hà – Đà Nẵng_0905098998. Ổ cứng seagate 250Gb hỏng cơ, đã qua nơi khác can thiệp không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *