Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Anh Ly_0969 307 099 mang ổ cứng tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate vào ngày 17/02/2016, dung lượng 20Gb khi mang tới ổ cứng không nhận chúng tôi kiểm tra nguyên nhân đầu từ lỗi. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng. Ổ cứng Model: ST250DM000

cuu du lieu 17.2.06.ST250DM000. bac ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *