Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Anh Hùng – 0975059668 mang ổ cứng tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB. Tình trạng ổ cứng không nhận, sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao vào ngày 08/03/2016.

Cứu dữ liệu seagate 320

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *