Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate bị chậm treo không copy được dữ liệu, khách hàng đã chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công dẫn tới ổ cứng không nhận. Tiếp nhận yêu cầu chúng tôi kiểm tra ổ cứng  bị hỏng đầu từ. Ngày 18/01/2016 dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị Hoa ở Mê Linh – 01647571466. Ổ cứng Seagate 250Gb model: ST250DM000

cuu du lieu 18.1.ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *