Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop 320GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop 320GB, modle: ST320LT007 cho anh Thường (o904555202) ngày 21/7/2016. Hiện tượng ổ cứng không hoạt động khi kết nối với máy tính. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu ST320LT007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *