Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng  mang tới trong tình trạng phân vùng ổ D không xuất hiện trong windows do phân vùng đó đột nhiên chuyển thành free space, khách hàng đã tạo mới phân vùng, toàn bộ dữ liệu phân vùng D:\ bị mất. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb model: ST500DM002. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu vào ngày 24/03/2016 cho anh Tùng – 0904445745.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *