Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng Seagate 1TB bị mất dữ liệu do khách hàng đã ghost disk to disk nhầm từ usb sang ổ cứng chứa dữ liệu. Ngày 11/04/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Tư – 0912142424. Đã trả lại dữ liệu

cứu dữ liệu Seagate 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *