Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500Gb hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500Gb hỏng
Rate this post

Ổ cứng 500GB. Hiện tượng ổ cứng đột ngột không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Xuân Anh – 0987403590 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC vào ngày 05/03/2016. Đã hoàn trả dữ liệu.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *