Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC lỗi đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 250GB model: ST250DM000 cho an Tấn – 0963900488 vào ngày 08/03/2016. Hiện tượng ổ cứng cắm vào máy tính bị treo, không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu.

Cứu dữ liệu ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *