Cứu dữ liệu ổ cứng SSD 256GB bị hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng SSD 256GB bị hỏng
Rate this post

– Ngày 13/01/2017 cứu dữ liệu ổ cứng SSD 256GB cho anh Việt(O948643191). Ổ đang bị hỏng. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng SSD 256GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *