Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 17/2/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của khách hàng (O913303593).HDD Toshiba laptop 250GB model: MK2561GSYN. Ổ đĩa cứng trong tình trạng không hoạt động cuudulieuhdd tiến hành kiểm tra xác định bị chết cơ. Data của khách hàng đuợc cứu thành công sau 1 ngày.

cuu du lieu MK2561GSYN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *