Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 250Gb model: MK2546GSX cho anh Đức (o903096636) ngày 16/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân bị hỏng đầu từ. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu MK2546GSX

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *