Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3275GSX cho anh Khương – (o989834927) ngày 18/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu MK3275GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *