Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 12/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265 cho anh Hải(O976243423). Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *