Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5059GSXP cho chị Trang (o904110210) ngày 6/7/2016. Sau khi tiếp nhận ổ cứng từ khách hàng chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu MK5059GSXP

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *