Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất dữ liệu do chạy Recover

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất dữ liệu do chạy Recover
Rate this post

– Ngày 5/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5059GSXP cho anh Tùng (O914 266 629). Khách hàng chạy  Recover mất dữ liệu, ổ bị Bad Sector. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *