Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 29/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB model: MK6459GSX cho Cô Thắng(o1646562028). Tình trạng Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB lỗi đầu từ

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *