Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 750GB hỏng đầu từ

Rate this post

– Ngày 31/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 750GB model: MK7559 cho anh Lâm(o989 292 093).  Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không sử dụng được. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bi hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 750GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button