Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng
Rate this post

Anh Thắng – 0935222810 mang ổ cứng 750GB model: MK7559GSXP tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng ¼ đầu từ vào ngày 09/05/2016. Sau 24h làm việc chúng tôi đã tiến hành là thủ tục bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *