Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB do Ghost nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB do Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 26/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABD050 cho anh Cường (O962032078). Do khách hàng Ghost nhầm mất dữ liệu. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *