Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba lỗi cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba lỗi cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba bị lỗi cơ dung lượng 400Gb model: MK4065GSX. Ngày 21/01/2016 dữ liệu sau khi phục hồi được ban giao lại cho anh Nam – 0977626693.

cuu du lieu 21.1.MK4065GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *