Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1000GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1000GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Dũng (o913593474) ngày 2/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận, đã bóc cơ can thiệp nhưng không thành công. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

cuu du lieu WD10JMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *