Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 16-9-2017 công ty đã cứu dữ liệu cho khách hàng ở Bắc Ninh SĐT O16554xx990. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS đang trong tình trạng bị chết cơ. Data được cứu thành công và gửi lại cho khách hàng.

16-9-2017 ổ cứng Western 160GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button