Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 17/01/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS cho Khách hàng(O383594777). Tình trạng chết cơ. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *