Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 2/12/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng – O919792555. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Nguyên nhân chết cơ. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *