Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB ghost nhầm
Rate this post

Ngày 13/3/2017 cứu dữ liệu ổ đĩa cứng cho anh Việt Anh (O904155345). Đĩa cứng Western 160GB bị mất data do Ghost nhầm gộp các phân vùng lại thành một. Data được lấy lại và bàn giao cho  anh Việt Anh .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *