Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 14/01/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Hùng (O914561683). Tình trạng ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *