Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 16/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX cho anh Thắng (O979757686). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng xác nhận do đầu từ lỗi. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *