Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 17/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10TMVW cho anh Tâm (O1676683963). Ổ lỗi 1/6 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *