Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 19/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX cho anh Thịnh(o983583498). Khách hàng Format nhầm ổ D mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi 100% .Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *