Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMV  cho chị Mai (o974972113) ngày 20/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *