Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 07/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Trung (O921478865). Nguyên nhân ổ không nhận do hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *