Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 12/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVWcho anh Thi (O1678219899). Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *