Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 12/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVM cho anh Minh (o1226335505). Ổ cứng không nhận. Nguyên nhân do ổ lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *