Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 1/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Hiệp (O912941426). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ lỗi 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *