Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB mất định dạng
Rate this post

– Ngày 03/01/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JPLX cho anh Hải(O1636741967). Tình trạng mất định dạng. Ngay trong ngày chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *