Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 7/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Long(O912019699). Ổ không nhận Chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã khôi phục tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *