Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 10/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS cho anh Hậu (O868050279). Nguyên nhân chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại cho khách hàng sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *