Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 27/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Hải (O931516883). Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *