Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 5/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Hà (o904566161). Ổ cứng mang đến trong tình trạng không sử dụng được. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *